Ismes werkt geheel met vrijwilligers. Samen maken we Ismes mogelijk.

Vrijwilligers zijn in organisatie de drijvende kracht. Iedereen die werkt bij Ismes is vrijwilliger. Zonder deze mensen zou Ismes niet bestaan. Bijna alle vrijwilligers zijn ook “ervaringsdeskundig”. D.w.z. dat zij allemaal een verslavingsachtergrond hebben of hebben een nauwe relatie met verslaafden in herstel.

Dit stelt ons in staat om mensen ,die aankloppen bij Ismes voor ondersteuning, beter te kunnen helpen en hen verder te helpen in herstel of om te gaan met de naasten van…

De vrijwilligers van Ismes hebben verschillende taken, zoals:

Gastheer of gast vrouw:  Je ontvangt mensen in de ontmoetingsruimte, ondersteunt hen in hun herstel indien nodig. Je verzorgt het Ismes Huis.  Dit alles kun je 1 dagdeel per week doen. Een dagdeel duurt 4 uur van 10.00 tot 14.00 uur. Je kunt dit natuurlijk ook meerdere dagdelen per week doen.

Herstelmaatje: Je begeleidt een “cliënt”. Samen met de “cliënt” wordt een herstelplan opgesteld en samen wordt dit plan uitgewerkt. Het doel is: de “cliënt” helpen om terug te keren in de maatschappij en een zinvol en respectvol leven op te bouwen.

Deelnemen aan een werkgroep: Er zijn een aantal werkgroepen bij Ismes en daar kun je actief aan deelnemen en actie ondernemen.

Geven van voorlichting: Je geeft samen met 1 of 2 collega’s voorlichting op scholen en/of instellingen. Je vertelt een stuk van je verleden en probeert n.a.v. dit verhaal interactief met de toehoorders een gesprek te voeren.

Wil jij vrijwilliger worden?

Meld je aan bij: Huub Geurtsen, 06-21555521 of huub@ismes.nl

Ingrid: 06-41279182