Herstelmaatje

Het doel van dit project is; de herstellende verslaafden begeleiden in hun terugkeer naar een zinvol en respectvol leven in de maatschappij. Wij zullen u op deze site op de hoogte houden van de vordering van dit project. Herstelmaatje is een project van Stichting Ismes, waarbij “cliënten” individueel worden begeleidt. N.a.v. vragen van de “client” wordt een individueel traject opgezet en uitgevoerd.

 

Wil jij ook Herstelmaatje worden?

Lees dan onderstaande functieomschrijving en kijk of dit iets voor jou is.

Kerntaak:
Het ondersteunen van cliënten van Ismes, die verkeren in de fase van herstel na een verslaving, en hulp nodig hebben bij alle facetten van sociaal en maatschappelijk herstel. De cliënt bepaalt en voert de regie, en is daarvoor ook verantwoordelijk. Het herstelmaatje ondersteunt  en adviseert daarbij en kan evt. doorsturen naar de andere loketten binnen Ismes en/of professionele hulp  buiten Ismes.

Voorwaarden:
Een herstelmaatje moet bereid zijn om een opleiding, door Ismes aangeboden, te volgen en vervolgens zich te houden aan afspraken die tijdens bijeenkomsten worden gemaakt. Hij of zij wordt al dan niet aangenomen na een oriënterend gesprek met de voorzitter van het Bestuur en de coördinator van de herstelmaatjes.

Taken tijdens het herstelproces:

  • Cliënt maakt samen met de herstelbegeleider een plan op waarin duidelijk omschreven wordt op welke gebieden de cliënt ondersteuning wenst.
  • Het maken  van afspraken met de nodige loketten en of professionele  instellingen
  • Indien nodig, het begeleiden van de cliënt naar instellingen e.d.
  • Regelmatig met de cliënt inventariseren van de vorderingen. De frequentie  kan per cliënt  verschillen.

Tijdsinvestering:
Afhankelijk van de cliënt, kan dit een aantal uren per week vragen, oplopend tot 16 uur per week. Duidelijkheid hieromtrent kan pas gegeven worden als er een starttraject is opgesteld.

Onkosten vergoeding:
De gemaakte onkosten kunnen na overleg van rekeningen/bonnen worden vergoed. Te denken valt aan: telefoonkosten, benzinekosten, parkeerkosten, reiskosten met openbaar vervoer. Afspraken worden hierover gemaakt. In overleg met het Bestuur (penningmeester en voorzitter) wordt bekeken of deze kosten worden toegekend.

Contact:

Huub Geurtsen: 06-21555521, huub@ismes.nl, of maak gebruik van ons contactformulier.