Juridisch loket

Je hebt geen overzicht van je financiën?

Je kunt niet meer voldoen aan je betalingsverplichtingen?

Je hebt een brief van een incassobureau gekregen?

Je hebt een brief/dagvaarding van de deurwaarder ontvangen?

Je hebt een oproep voor een zitting van de rechtbank ontvangen, omdat je iets niet betaald hebt?

Problemen met werkgever; ziektewet, ontslag(vergoeding)?

Aanvraag Bewind- en Mentorschap?

Aanvraag W.S.N.P.?

Hulp m.b.t. U.W.V.?

Wij kunnen iets voor je betekenen!

Bel ons: 0622702736 of stuur een mailtje naar: juridischloketismes@gmail.com