Stichting ISMES ondersteunt herstellende verslaafden en hun naasten bij de terugkeer naar een normaal leven.

Stichting Ismes ondersteunt herstellende verslaafden bij hun terugkeer in de maatschappij, zodat zij weer een zinvol en respectvol leven kunnen opbouwen. Daarnaast is Stichting Ismes er voor de naasten van de herstellende verslaafden. Ook zij ondervinden in veel gevallen problemen om hun leven op de rit te krijgen. Stichting Ismes biedt ondersteuning bij problemen die ontstaan zijn tijdens de actieve verslaving. Problemen op het gebied van huisvesting, financiën en arbeid. Herstellende verslaafden hebben vaak niet de sociale vaardigheden om hier goed mee om te gaan.

 

  1. Wij hebben als eerste een Ismes Huis ingericht om van hieruit activiteiten te kunnen organiseren om bovengenoemde doelgroep te helpen. Het is een inloophuis geworden, waar de deur maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 14.00 uur altijd open staat. Iedereen (herstellende verslaafde, naaste, geïnteresseerde e.a.) is hier van harte welkom om een kopje koffie/thee of frisdrank te komen drinken en gezellig te kletsen, elkaar te ondersteunen als het even minder gaat, maar ook plezier te maken, of even tot rust te komen. We zorgen ervoor dat het een veilig huis is door geen gebruikers binnen te laten. Wij kunnen hen wel evt. doorverwijzen naar andere instanties. Zij komen dus niet in de reguliere ruimtes in het Ismes Huis.
  2. Wij bieden ruimte aan voor zelfhulpgroepen m.b.t. verslaving en herstel. Er zijn diverse praatgroepen. (zie hiervoor meetings)
  3. Wij bieden een zinvolle dagbesteding aan, indien hier behoefte voor is, door workshops en/of trainingen geven. ( yoga, meditatie,  schilderen, , sollicitatietraining, mindfulness)
  4. Er is een mogelijkheid om gebruik te maken van ons juridisch- en arbeidsmarktloket.
  5. Ook kan men bij ons om een individueel begeleidingstraject aangeboden krijgen. De persoonlijke ondersteuners gaan a.h.v. de wensen  van de “cliënt” een individueel traject opstellen om samen de re-integratie in de maatschappij te bewerkstelligen.
  6. Er is een bibliotheek ingericht in het Ismes Huis m.b.t. tot verslaving en herstel.
  7. We geven voorlichting op scholen, klinieken, ggz. instellingen om o.a. het taboe, dat rust op verslaving, te doorbreken.

Opgelet!!!

 

 Het Ismes huis is er niet alleen voor de mensen die de 12stappen volgen, maar voor iedereen die in herstel is of wil zijn.                 

En natuurlijk ook voor de naasten van de herstellende verslaafden. Iedereen kan bij ons informatie inwinnen over verslaving en herstel.