Laatste nieuws Coronavirus 19-05-2020

Opening Ismes Huis 1 juni 2020

Na 1juni zou het Ismes Huis weer gedeeltelijk open kunnen gaan. Het betekent dat er zaken wel kunnen, maar ook zaken niet kunnen.

Wat wel zou kunnen:

  • De ontmoetingsruimte kan open. Er kunnen in die ruimte maximaal 6 mensen aanwezig zijn met een afstand van 1,5m. Komen er meer mensen binnen, dan kunnen er maximaal 6 mensen in de meeting ruimte aanwezig zijn. Dus in totaal in beide ruimtes 12 mensen. (buiten het personeel)
  • In de kleine spreekkamer kunnen 2 mensen met elkaar spreken, meer is daar niet mogelijk. Er kunnen privé gesprekken, telefoongesprekken of andere zaken met 2 personen plaatsvinden.
  • Als een workshop of een andere bijeenkomst (geen meeting) in de meeting ruimte gehouden wordt, kunnen er totaal 6 mensen aan deelnemen. (buiten het personeel)
  • Mensen, die in de problemen komen, kunnen een privé gesprek aanvragen. Dit kunnen herstellende verslaafden, naasten van… zijn, maar ook mensen die informatie over verwijzing willen.

Wat nog niet kan.

  • Er zullen nog geen meetings gehouden worden. Het is moeilijk om een keuze te moeten maken wie wel en wie niet mag deelnemen als er meer dan 6 mensen willen deelnemen aan een meeting. Wie en wanneer moeten we mensen weigeren? Die keuze is zeer moeilijk te maken, we zullen het nooit goed doen. Om dit soort discussies te voorkomen, worden er nog geen meetings georganiseerd. Men kan elders voldoende meetings online volgen.

Waar over nagedacht kan worden.

  • Welke activiteiten kunnen we wel in deze periode organiseren, binnen of buiten het Ismes Huis. Denk daarbij aan workshops, Persoonlijke begeleiding, mentale/spirituele training. Denk hierbij aan het aantal personen dat actief kan deelnemen.