Gespreksgroep voor iedereen die samen leeft of geleefd heeft met een partner die verslaafd “was” of is.

Eén keer in de maand bieden wij de mogelijkheid om met andere partners van … ervaringen uit te wisselen  in het Ismes Huis. Het samenleven met een verslaafde is een eenzaam bestaan. Het is lastig om er met anderen over te praten. Helaas spelen onbegrip en schaamte hierbij een belangrijke rol. Wij bieden een veilige omgeving waar je niets hoeft te verantwoorden,  maar waar jouw ervaringen ook de ervaringen van de anderen kunnen zijn. De verhalen die je aan elkaar vertelt, zijn herkenbaar en er is begrip en geen veroordeling. Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

 

Natuurlijk kan het ook zo zijn dat je niet in een groep wilt praten maar, om welke reden dan ook, behoefte hebt aan een vertrouwelijk en ondersteunend 1 op 1 gesprek.

 

Verslaving komt in elk milieu voor. Vaak hebben mensen het idee dat een verslaafde een zwerver is die  buiten onder de brug leeft met een blikje bier in de hand of mensen uit de amusement wereld of mensen met grote sociale problemen. Maar dat is te simpel gedacht. Zo is bv uit onderzoek gebleken dat hogeropgeleiden meer en vaker zware drinkers zijn.Verslaving komt o.a. voor in directiekamers, bij advocaten en accountants, bij managers en mensen die onder grote druk staan in hun werk. Zo is er een  toenemend alcoholprobleem  bij de gepensioneerden tussen de 65 en 75 jaar.  Kortom het is een breed maatschappelijk probleem. Er zijn vele vormen van verslaving. Alcohol en drugs zijn het meest bekend, maar game-,gok-, eet- en seks verslaving zorgen ook voor veel verdriet en stress.

 

Schroom niet en neem contact met ons op.

 

Onze ervaringen van de afgelopen 5 jaar hebben laten zien dat het echt helpt. Voor de een is één keer genoeg anderen willen misschien vaker. Kortom wij willen jou helpen en bieden onze ervaring en  kennis aan op een manier die bij jou past.

 

Dus… Ben jij een partner van iemand met een verslaving en wil je advies of hulp

 

Neem contact op met Annemiek: 06-51574553