Bestuur

Bestuursleden                                                                        

Huub Geurtsen  Huub Geurtsen: (voorzitter, 06-21555521)

Na twee maanden opname in Jellinek Minnesota in 2010 merkte ik dat er aan nazorg in Nederland nogal wat ontbrak. Samen met anderen heb ik in Amsterdam De Community Jellinek Minnesota opgericht met als doel elkaar te ondersteunen in herstel. Na anderhalf jaar op en neer reizen tussen Den Bosch en Amsterdam heb ik dit overgedragen en ben in Den Bosch met een aantal mensen begonnen met het opzetten van Stichting Ismes. In oktober 2013 konden we het Ismes Huis openen. Doel was en is, om herstellende verslaafden en hun naasten te ondersteunen om terug te keren in de maatschappij en weer een zinvol en respectvol leven te leiden.

Samen met veel vrijwilligers/ ervaringsdeskundigen hebben we iets goeds neergezet. Zij verdienen een enorme pluim!

 

 Annemiek Toonen Annemiek Toonen: (vice voorzitter, 06-51574553)

Jarenlang heb ik met iemand samengewoond die zwaar verslaafd was aan alcohol. Hij is in 2013  overleden.   Schaamte, machteloosheid  en schuldgevoelens hebben er toen voor gezorgd dat ik met niemand over dit probleem gesproken heb. Langzaam maar zeker  overschreed ik al mijn eigen grenzen en raakte mijzelf kwijt. Voor iedereen is het moeilijk om met een verslaafde partner te leven. Mijn publieke functie, burgemeester, maakte dat ik alles afschermde waardoor de eenzaamheid nog groter werd.

Ik was toentertijd redelijk naïef en had ook een absoluut verkeerd beeld van een alcoholist. Ondertussen heb ik geleerd dat alcoholisme en andere vormen van verslaving veel voortkomt in de zogenaamde betere kringen als advocatuur, accountancy, medische zorg, in de directiekamers, gepensioneerden en ga zo maar door. Er is veel verdriet en pijn bij de directe omgeving van een verslaafde. De afgelopen jaren heb ik veel gesprekken met partners gevoerd. Ik ben geschrokken van de omvang en de impact van het probleem. Een maatschappelijk probleem wat zwaar onderschat wordt.

Vandaar dat ik mij in wil zetten voor het Ismes Huis. Het Ismes Huis is er voor al diegenen die hun leven weer in eigen hand genomen hebben en hun verslaving in de ogen gekeken hebben. Het Ismes Huis is er echter ook voor iedereen die een veilige plek zoekt en ervaringen wil bespreken met mensen die echt weten wat je meemaakt als je met een verslaafde persoon samenleeft of als je besloten hebt dat dat je meer bent dan je verslaving.

 

Carmen Carmen Arends: (secretaris, 06-28763144)

Eind 2013 kwam ik tot het besef dat het leven wat ik leefde, niet het leven was wat ik wilde. Ik voelde me eenzaam, verdrietig, radeloos en wanhopig. Mijn verslaving(en) had mijn leven gestolen en ik zag geen oplossing meer. In februari 2014 werd ik 9 weken opgenomen in een kliniek om af te kicken van mijn verslavingen. Maar dit was pas het begin, mijn herstel begon pas echt toen ik uit de kliniek kwam. Ik moest het gaan doen, maar ik kon het niet alleen. Binnen 24 uur had ik mijn eerste meeting in het Ismes Huis. Een warme en gemoedelijk huis waar fellows en fella’s mij hartelijk ontvingen.

Al snel kwam ik ook overdag het Ismes Huis binnen wandelen om een praatje te maken en een kopje koffie te drinken met de vrijwilligers. Het fijne was dat één woord of één blik genoeg was om herkenning te vinden. Zij wisten waar ik doorheen ging en wat ik meemaakte, zij hebben mij geholpen clean te blijven. Na een tijdje ben ik wat hand en span diensten gaan doen voor Ismes en ben ik ook als gastvrouw gaan werken. Hiermee vond ik een stukje ritme en regelmaat maar ook afleiding en gezelschap. Ik heb mijn leven weer op gebouwd waardoor ik ook Ismes weer een beetje moest loslaten.

Het doel van Ismes om mij, als herstellende verslaafde te ondersteunen om terug te keren in de maatschappij en weer een zinvol en respectvol leven te leiden, is in mijn ogen zeer geslaagd. Ik heb mijn leven terug en dat is een fijn leven. Een leven waarin ik niet meer hoef te gebruiken. Maar dit behoud ik alleen door te delen. Vandaar dat ik Ismes nog steeds ondersteun als vrijwilliger/bestuurder.

 

     Rob Stabèl: (Penningmeester, 06-25487794)

Jarenlang probeerde ik van mijn levensproblemen weg te vluchten. Ik kwam terecht in een wervelwind van middelen- en gedragsverslaving. Ik 2012 begreep ik dat dit een doodlopende weg was en besloot ik dat er iets drastisch moest veranderen. Na een ambulante behandeling, gevolgd door een kliniekopname, voelde ik eindelijk dat ik op de goede weg was.
Een heel belangrijk onderdeel van dit herstel was het contact met lotgenoten. In meetings, tijdens gezamenlijke bezigheden, tijdens cursussen en workshops, in het volgen van het 12 –stappenprogramma, overal probeerde ik hulp en ondersteuning te krijgen van lotgenoten. Want ik had al snel door: je kunt het niet alleen. Dat betrof niet alleen het vrij worden van middelen en gedrag, maar ook allerlei andere zaken. Zoals het terugkeren in je werk, het opnieuw oppakken van je sociale leven, je terugkeer in je gezin. Alles was moeilijk in het begin. Mijn lotgenoten, ‘fellows’ zeggen wij, hebben mij daar enorm bij geholpen.
Eén van de plekken waar ik mijn fellows kan ontmoeten is het Ismes Huis. Ik voelde me hier direct op mijn gemak, het leek wel mijn tweede thuis. Bij Ismes ging het verder dan alleen meetings. Allerlei activiteiten kwamen op mijn pad. Fellows werden ook vrienden, familie van me.
Ik voelde me vereerd toen me werd gevraagd om penningmeester bij Stichting Ismes te worden. Ik zoek zingeving in het leven, Stichting Ismes is daar een goed voorbeeld van. Fellows helpen om weer een goed bestaan op te bouwen, op alle gebieden van het leven, wat kan er meer zinvol zijn? Ik ben trots deel uit te mogen maken van dit geweldige gebeuren.