Gespreksgroep voor partners

Gespreksgroep voor iedereen die samen leeft of geleefd heeft met iemand die verslaafd was of is.

Eén keer in de maand bieden wij de mogelijkheid om met andere partners van … ervaringen uit te wisselen  in het Ismes Huis. Het samenleven met een verslaafde is een eenzaam bestaan. Het is lastig om er met anderen over te praten. Helaas spelen onbegrip en schaamte hierbij een belangrijke rol. Wij bieden een veilige omgeving waar je niets hoeft te verantwoorden,  maar waar jouw ervaringen ook de ervaringen van de anderen kunnen zijn. De verhalen die je aan elkaar vertelt, zijn herkenbaar en er is begrip en geen veroordeling.

Indien er niet voldoende partners van… zijn voor de gespreksgroep (minimaal 4), bieden wij ook de mogelijkheid om 1 op 1 te praten met iemand die ook ervaren heeft hoe het is om met een verslaafde samen te leven.

Natuurlijk kan het ook zo zijn dat je niet in een groep wilt praten maar door welke reden dan ook behoefte hebt aan een vertrouwelijk en ondersteunend 1 op 1 gesprek. Schroom niet en neem contact met ons op.

Onze ervaringen van de afgelopen 5 jaar hebben laten zien dat het echt helpt. Voor de een is één keer genoeg anderen willen misschien vaker. Kortom wij willen jou helpen en bieden onze ervaring en  kennis aan op een manier die bij jou past.

Dus… Bent u een partner van en wilt u graag met anderen hierover van gedachten wisselen, laat het ons weten.

Neem contact op met Annemiek: 06-51574553

De volgende bijeenkomsten zijn op:

dinsdag 20 februari 2018 om 19.30 uur

dinsdag 17 april 2018 om 19.30 uur

29 mei 2018 om 19.30 uur

 

Kijk ook naar de volgende documentaire:  

 

http://www.npo.nl/de-wandeling/09-02-2013/KRO_1597557